Piractwo medialne

Partnerzy:

Piractwo medialne jest obecnie problemem na skalę globalną. Nielegalne kopiowanie i rozprowadzanie materiałów chronionych prawami autorskimi czy naruszanie własności intelektualnej są przestępstwami popełnianymi codziennie na całym świecie.

Obecnie dostęp do internetu ma większość z ludzi. Na portalach społecznościowych internauci dzielą się ulubioną muzyką, ciekawymi zdjęciami. Internet stał się nie tylko kopalnią wiedzy i łącznikiem z innymi użytkownikami, ale także niczym nieograniczonym źródłem muzyki, filmów, grafik, programów i wielu innych. Duża część internautów uważa, że pobieranie plików wyłącznie na własny użytek jest jak najbardziej legalne i nikomu nie wyrządza krzywdy. Niestety, między innymi właśnie ten mylny pogląd doprowadził do problemu łamania praw autorskich na dzisiejszą skalę.

piractwo

Istnieje również grupa użytkowników świadomych, którzy z pełną odpowiedzialnością łamią prawo, wychodząc z założenia, że wszyscy to robią, w związku z czym są bezkarni. Dlaczego ludzie w ogóle decydują się na taki krok? Powodów jest wiele, z których najczęstsze to lenistwo i brak środków finansowych na zakup oryginalnego produktu. Lenistwo, ponieważ pobierając pliki nie trzeba ruszać się z domu, wydawać niepotrzebnie pieniędzy, itp. Drugi powód jest już poważniejszy, bo kiedy cena płyty czy książki wynosi tyle, co tygodniowa suma przeznaczona na żywność, wybór staje się dość oczywisty. Piractwo medialne jest przestępstwem, które podlega karze grzywny, a nawet pozbawieniu wolności.

W 1998 roku powstała Koalicja Antypiracka, której głównym zajęciem jest walka z naruszaniem prawa własności intelektualnej. Poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne stara się uświadomić społeczeństwo o powadze i skali zaistniałego problemu naruszania praw autorskich. Media coraz częściej są monitorowane w celu wyszukiwania śladów popełnienia przestępstwa poprzez nielegalne pobieranie i rozpowszechnianie plików. Podejrzanego łatwo zidentyfikować za pomocą adresu IP. Następnie zostaje złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  Jakie są realne wyjścia mające na celu zwalczanie piractwa medialnego?

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że wykorzystywanie czyjegoś dorobku intelektualnego bez wyraźnej zgody autora jest kradzieżą. Nikt z nas nie chce być okradziony, dlaczego więc mamy okradać innych? Inną kwestią jest rozpowszechnianie legalnego oprogramowania. Propagowanie oryginalnych produktów może odnieść sukces, jeśli tylko przedstawi się odpowiednie argumenty za. Najważniejszym krokiem jest uświadamianie młodszych pokoleń o istnieniu praw autorskich i własności intelektualnej. Warto chronić autorskie projekty, mające indywidualny charakter. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę ich pociechy robią przed komputerem buszując w internecie. Ponieważ skala problemu jest ogromna, a przyzwolenie społeczności internetowej równie duże, należy tę kwestię rozważyć przede wszystkim stawiając ją na równi z innymi problemami o charakterze moralnym, uderzającym bezpośrednio w sumienie łamiącego prawo.