Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Partnerzy: sieci komputerowe , domofony Warszawy,

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w skrócie WIPO, wchodzi w skład szesnastu specjalnych organizacji ONZ, mieszących się w Genewie. Powołano ją na mocy konwekcji sztokholmskiej, która zaczęła obowiązywać w 1970 roku. Aktualnie należą do niej 184 państwa, również Polska, która przystąpiła do organizacji w 1975 roku, w momencie ratyfikacji konwencji.

Celem WIPO jest koordynacja oraz przygotowywanie wszelkich zasad obejmujących system ochrony własności intelektualnej. Organizacja ta udziela też pomocy prawnej lub technologicznej. Ochrona praw własności intelektualnej prowadzona jest w międzynarodowym zakresie. Ponadto organizacja ta kontroluje prawidłowość wypełniania warunków umów oraz wspomaga inne jednostki, zajmujące się przestrzeganiem praw autorskich. Wśród zadań Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jest również edukowanie społeczeństwa.

Środki WIPO pochodzą z rejestracji projektów, znaków handlowych i zatwierdzania patentów oraz usług mediacyjnych i arbitrażowych. Obrady organizacji odbywają się co dwa lata. W składu komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Rozmowami kieruje dyrektor generalny. Podjednostkami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej są specjalne komitety eksperckie, np. Komitet Rozwiązywania Sporów co do Własności Intelektualnej między Państwami, Komitet Konwencji z Berna o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych.

Organizacją, która bezpośrednio uczestniczy w działaniach WIPO jest Światowa Organizacja Handlu (w skrócie WTO). Na mocy współpracy stworzono porozumienie TRIPS, w którym zawarto zasady ochrony i dbania o praw własności intelektualnej w dziedzinie handlu. Po za tym WIPO nadzoruje Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty).

W Polsce Światowa Organizacja Własności Intelektualnej funkcjonuje w oparciu o działalność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego można zgłosić się ze wszelkimi wątpliwościami, jak i chęcią rejestracji patentu czy znaku towarowego.