ACTA

Partnerzy:

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, w skrócie strong>ACTA to specjalna umowa handlowa pomiędzy określonymi państwami na całym świecie, mająca uregulować zasady zwalczania obrotu podróbkami różnego rodzaju. W umowie zwarto standardy, którymi po jej ratyfikacji mają kierować się wszystkie państwa. Podstawowym zadaniem ACTA jest przeciwdziałanie różnorodnym przejawom naruszania własności intelektualnej, w tym także kopiowania i rozpowszechniania utworów w internecie.

acta

Inicjatorem powołania takiego dokumentu były Japonia i Stany Zjednoczone w 2006 roku. Wkrótce do rozmów włączyły się inne państwa oraz Unia Europejska. Pierwszy projekt umowy gotowy był 20 kwietnia 2010 roku, jednak został silnie skrytykowany przez amerykańskie środowisko prawnicze. Poprawioną wersję 1 października 2011 w Tokio zaakceptowały: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. Podpisu nie złożyli natomiast przedstawiciele UE, choć utrzymali poparcie dla ACTA. Ostateczny termin podpisania umowy to 31 marca 2013 roku.

Założenie ACTA przedstawiono w preambule oraz sześciu rozdziałach tematycznych. Podstawowe wytyczne, znajdujące się w poszczególnych częściach dokumentu mówią o sposobach ochrony praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz sankcjach grożących za ich łamanie. ACTA ma za zadanie również umożliwienie sprawniejszego karania osób, które podrabiają znaki towarowe lub zajmują się piractwem. Kopiowanie i dystrybucja filmów oraz innych plików, objętych prawem autorskim ma nie być już tak łatwa, jak jest to obecnie. Pomóc ma w tym wzmożona kontrola użytkowników internetu. To właśnie budzi sprzeciw społeczny. Zablokowanie darmowych opcji, jak pobranie pliku filmowego lub muzycznego ma kompletnie zmienić obraz współczesnego internetu. ACTA ma poprawić bezpieczeństwo, choć poszczególne tezy umowy cały czas uznawane są za kontrowersyjne.